• บทความ
    บทความ
    Aricha Sawasjit • สาธารณะ

    ความทรงจำในวันเยาว์ผ่านสิ่งมีชีวิตที่เรื่อกว่า “ ต้นไม้” ของนักเขียน ที่อยากเขียนในวันที่อารมณ์มันพลิ้วไหว...ก็เท่านั้นเอง