• Kamen rider Kabuto X My Hero Academia
    Kamen rider Kabuto X My Hero Academia
    ultramank • สาธารณะ

    ข้าวเด็กนักเรียนธรรมดาที่ถูกรถชนเพราะช้วยเด็กชายจนถึงแก่ความต่างและเขาก็ไดเจอกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ถูกใจกับการกระทำของข้าวจึงส่งข้าวไปเกิดเป็นมิโดริยะพรอมพรังของ Kamen rider K