วิธีใช้ / ช่วยเหลือ

สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม A+ ที่แถบสีส้มด้านบนในหน้าอ่านนิยาย ตัวอักษรจะเพิ่มและลดขนาดได้ทั้งหมด 5 ระดับ

เพิ่มขนาดอักษรโดยกดปุ่มเครื่องหมาย + และลดขนาดโดยการกดปุ่มเครื่องหมาย -