การเขียนรีวิวควรมีเนื้อหารีวิว
อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อต่อไปนี้

 • เรื่องย่อ

  รีวิวบอกเล่าเนื้อเรื่องนิยายตามความเข้าใจของเรา แบบคร่าวๆ เช่น เป็นเรื่องของใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

 • โครงเรื่อง

  วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินเรื่องเช่น ลำดับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร สมเหตุสมผลหรือไม่ ปมขัดแย้งทำให้นิยายดูน่าสนใจหรือไม่ ฯลฯ

 • ตัวละคร

  ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวละครในเรื่อง เช่น ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีบุคลิกเรียบง่าย หรือซับซ้อน ฯลฯ

 • การใช้ภาษา

  ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษาในเรื่อง เช่น การบรรยาย บทสนทนา การใช้สัญลักษณ์และ ความเปรียบ การตั้งชื่อเรื่อง ฯลฯ

 • แก่นเรื่อง

  เมื่ออ่านจบแล้วคิดว่านิยายเรื่องนี้นำเสนอประเด็นอะไร (ไม่จำเป็นต้องตรงกับใจนักเขียน) เราได้มุมมอง แง่คิด หรือแนวคิดอะไรบ้าง