วิธีใช้ / ช่วยเหลือ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนิยายที่ผู้ใช้กด Bookmark หรือคั่นหน้าเอาไว้ โดยหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลเก็บไว้บนไอดีของผู้ใช้ให้โดยอัตโนมัติ รับรองข้อมูลไม่มีหายแม้จะเปลี่ยนเครื่อง