วิธีใช้ / ช่วยเหลือ

ผู้ใช้สามารถ Bookmark จุดที่อ่านค้างไว้ โดยการกดคั่นหน้านิยาย จากนั้นสามารถกลับมายังจุดที่คั่นไว้ด้วยการเข้าไปที่เมนูเกี่ยวกับฉัน และเลือก "รายชื่อนิยายที่ Bookmark ไว้"