• อักษรธรรม
    อักษรธรรม
    Tipsidea • สาธารณะ

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรธรรม อ้างอิงจากหนังสือวิชาปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ขออนุญาตเผยเเพร่เพื่อความรู้เเละการศึกษาต่อไปค่ะ)